Verklaring inzake gegevensbescherming

Verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, met name in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), is:

Autoteile Post AG
Fuggerstrasse 9-11

41352 Korschenbroich
Duitsland

Tel.: +49 2161 99 57 11
Fax: +49 2161 99 57 41

E-Mail: info@autoteile-post.nl

Raad van Bestuur:
Manuel Post (voorzitter)
Thorsten Janssen

Voorzitter van de raad van commissarissen:
Hans-Josef Post

Rechtbank van inschrijving: kantongerecht van Neuss

Handelsregisternummer: 5691 Grevenbroich
Btw-identificatienummer: DE 120 589 524

Uw rechten als betrokkene

U kunt te allen tijde door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via de aangegeven contactgegevens de volgende rechten uitoefenen:

 • informatie over uw bij ons opgeslagen gegevens en de verwerking ervan,
 • rectificatie van onjuiste persoonsgegevens,
 • wissing van uw bij ons opgeslagen gegevens,
 • beperking van de gegevensverwerking, indien wij uw gegevens nog niet mogen verwijderen wegens wettelijke verplichtingen,
 • bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door ons en
 • gegevensoverdraagbaarheid, indien u met de gegevensverwerking heeft ingestemd of een overeenkomst met ons heeft gesloten.

Als u ons uw toestemming heeft gegeven, kunt u deze te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen.

U kunt te allen tijde een klacht indienen bij de voor u verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. Uw bevoegde toezichthoudende autoriteit is afhankelijk van uw woonplaats, uw werkplaats of de vermeende overtreding. Een lijst met toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-openbare sector) met hun adressen is te vinden via: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Doeleinden van de gegevensverwerking door de verantwoordelijke instantie en derden

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die worden vermeld in deze privacyverklaring. Het doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden voor andere dan de genoemde doeleinden vindt niet plaats. We delen uw persoonsgegevens alleen met derden als:

 • u hier uw uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven,
 • de verwerking noodzakelijk is om een contract met u te kunnen afhandelen,
 • de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen,

de verwerking noodzakelijk is om legitieme belangen te beschermen en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger legitiem belang heeft bij het niet doorgeven van uw gegevens.

Wissen of blokkeren van gegevens

We houden ons aan de principes van gegevensvermijding en gegevensbeperking. Wij zullen uw persoonsgegevens daarom slechts zo lang opslaan als nodig is om de hier vermelde doeleinden te bereiken of zoals vereist door de verschillende opslagtermijnen die door de wet zijn voorgeschreven. Na het bereiken van het respectieve doel of het verstrijken van deze termijnen worden de bijbehorende gegevens routinematig en volgens de wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist.

Verzamelen van algemene informatie wanneer u onze website bezoekt

Wanneer u onze website bezoekt, registreert een cookie automatisch informatie van algemene aard. Deze informatie (serverlogbestanden) bevat informatie over het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en dergelijke. Dit is alleen informatie die geen conclusies over uw persoon toelaat.

Deze informatie is technisch noodzakelijk om de inhoud van door u opgevraagde websites correct weer te geven en is verplicht bij het gebruik van het internet. Ze wordt met name voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • voor een probleemloze verbinding van de website,
 • voor een soepel gebruik van onze website,
 • voor de evaluatie van de systeembeveiliging en -stabiliteit en
 • voor verdere administratieve doeleinden.

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op ons legitieme belang voor de hierboven genoemde doeleinden voor het verzamelen van gegevens. Wij gebruiken uw gegevens niet om conclusies te trekken over uw persoon. Alleen de verantwoordelijke instantie en mogelijk de verwerker van de gegevens ontvangen de gegevens.

Anonieme informatie van deze aard kan door ons statistisch worden geëvalueerd om onze website en de onderliggende technologie te optimaliseren.

Cookies

Net als veel andere websites gebruiken we zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die van een websiteserver naar uw harde schijf worden overgebracht. Zo verkrijgen wij automatisch bepaalde gegevens zoals het IP-adres, de gebruikte browser, het besturingssysteem en uw internetverbinding.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s te starten of virussen op een computer te plaatsen. Op basis van de informatie in de cookies kunnen we de navigatie vergemakkelijken en de juiste weergave van onze websites mogelijk maken.

In geen geval worden de door ons verzamelde gegevens aan derden doorgegeven of zonder uw toestemming aan persoonsgegevens gekoppeld.

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers zijn meestal zo ingesteld dat ze cookies accepteren. Over het algemeen kunt u het gebruik van cookies op elk gewenst moment deactiveren via de instellingen van uw browser. Gebruik de hulpfunctie van uw internetbrowser voor meer informatie over het wijzigen van deze instellingen. Houd er rekening mee dat sommige functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies heeft uitgeschakeld.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyses
Voor de websiteanalyse maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (www.google.com). Dit dient in het kader van een belangenafweging voor de behartiging van onze zwaarder wegende gerechtvaardigde belangen bij een optimale presentatie van ons aanbod conform art. 6 lid 1 sub. f AVG. Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een Google-server in de VS verzonden en daar opgeslagen. Door de IP-anonimisering op deze website wordt het IP-adres verkort voordat het binnen de lidstaten van de Europese Unie of naar andere verdragsstaten van de overeenkomst buiten de Europese Economische Ruimte wordt doorgegeven. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorstuurt, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De in dit verband verzamelde gegevens worden als er geen doel meer bestaat en aan het einde van het gebruik van Google Analytics door ons gewist.

Google LLC heeft zijn hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een huidig certificaat kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.

U kunt voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) verzamelt en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl

Als alternatief voor de browserplugin kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens op deze website verzamelt. Een opt-out-cookie wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

Contactformulier

Als u zich per e-mail of via het contactformulier met vragen aan ons richt, geeft u ons uw vrijwillige toestemming dat wij contact met u mogen opnemen. Hiervoor is het noodzakelijk om een geldig e-mailadres op te geven. Dit wordt gebruikt om de aanvraag te plaatsen en vervolgens te beantwoorden. Het verstrekken van verdere gegevens is optioneel. De informatie die u verstrekt, wordt opgeslagen voor het verwerken van de aanvraag en mogelijke vervolgvragen. Persoonsgegevens worden automatisch verwijderd nadat uw aanvraag volledig is verwerkt.

Wijziging van onze verklaring inzake gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring inzake gegevensbescherming zodanig aan te passen dat deze te allen tijde aan de geldende wettelijke eisen voldoet of om wijzigingen in onze diensten in de verklaring inzake gegevensbescherming over te nemen, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten. Uw nieuwe bezoek valt dan onder de nieuwe verklaring inzake gegevensbescherming.

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over de verklaring inzake gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail of neem contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming in ons bedrijf:

Christian Poeplau
i | CON GmbH & Co. KG
Buschhausener Str. 185
46149 Oberhausen, Duitsland

Tel.: 0208/37601250
E-mail: dsb@i-con.nrw

De verklaring inzake gegevensbescherming is gemaakt met de Generator voor verklaringen inzake gegevensbescherming van activeMind AG.